1

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φυσικό ξύλο παλίσανδρο και inox.